Kongre Konuları
 • Ulusal ve Uluslararası Katı Atık Mevzuatı
 • Katı Atık Yönetimi
 • Katı Atıkların Kompozisyonu ve Sınıflandırılması
 • Katı Atıkların Ayrıştırılması, Toplanması ve Taşınması
  • Aktarma İstasyonları
 • Katı Atıkların Bertarafı
  • Düzenli Depolama Alanları ve Yönetimi
  • Düzensiz Depolama (Vahşi Depolama) Alanları ve Rehabilitasyonu
  • Katı Atıklara Uygulanan Aerobik ve Anaerobik İşlemler, Elde Edilen Ürünler
  • Depo Gazı Kontrolü ve Kullanımı
  • Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklı Hava Kirliliği
  • Yakma, Piroliz, Sıvılaştırma, Hidroliz Sistemleri
 • Sızıntı Suyu, Özelikleri, Arıtımı ve Yönetimi
 • Arıtma Tesisi Çamurları, Özelikleri, İşlenme Yöntemleri ve Yararlı Kullanım Alternatifleri
 • Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamalar
 • Katı Atıklardan Enerji Üretimi
  • Katı Atıklardan Biyometan ve Biyoetanol Kimyasal Madde Üretimi
 • Tıbbi Atıkların Kompozisyonu, Sınıflandırılması ve Yönetimi
 • Tehlikeli Atıklar, Özelikleri ve Yönetimi
 • Özel Atıklar: Bilgisayar, Elektronik, Akü, Hurda Lastik, Piller vb.
 • Atıkların Geri Kazanımı, Geri Dönüştürülmesi
 • Temiz Üretim Sistemleri, Temiz Teknolojiler
 • Yerel Yönetimler ve Katı Atık Hizmetleri
  • Katı Atık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
 • Stratejik Çevre Planlaması-Atık İlişkisi
 • Atık Oluşumu-Sosyal Çevre İlişkisi
 • Nüfus Yoğunluğu-Atık Üretimi İlişkisi
 • Çevre Yönetim Sistemleri
  • ISO 14000 vb.
  • Yeşil Bina Uygulamaları
 • Atık Borsası
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Politikaları
 • Çevre Eğitimi
  • Yeşil Tüketim
  • Çevre Dostu Ürünler

UKAY 2011