Geçtiğimiz yıl, 21. yüzyılda katı atıklar, teknoloji ve toplum ana temasıyla gerçekleştirilen Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY)'nin ardından bu yıl, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011) Katı Atıklar ve Ekolojik Toplum ana temasıyla, ekolojiyle ve dolayısıyla insanla daha uyumlu bir yaşam şeklini hedeflemektedir.

Çevre bilimleri, teknolojileri, politikaları alanlarında çalışmalar yürüten, yasal faaliyetlerde bulunan farklı aktörlerin katı atıklar konusunda birbirinden çok farklı, bazı durumlarda çelişkili görüşleri mevcuttur. Bu görüşlerin bilimsel bir ortamda mantık sınırları çerçevesinde tartışılması ise önemli bir ihtiyaçtır. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse halkın doğru yaklaşımlara karar verebilmesi noktasında UKAY 2011 söz konusu farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece ekolojik toplumun gereği olan bilimsel dayanaklı yaklaşımların çevre politikalarına ve uygulamalarına yansıtılması mümkün olacaktır.

Bu kapsamda, UKAY 2011, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi'nin işbirliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından 7-10 Eylül 2011 tarihlerinde Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecektir. Kongre'de, konuyla ilgili akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve öğrencilerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

UKAY 2011